Нова възможност за профилиране на тръбопроводи

Обучение за работа със сонар за профилиране на тръбопроводи проведоха в Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии от AM Industrial, производител на сонарното оборудване. Този вид техника дава възможност да се обследват действащи тръбопроводи  без да се източва флуида и да се спира работата на съоръжението. Самият сонар, монтиран върху плаваща платформа, регистрира с голяма прецизност неравност, препятствия, отклонения и нарушения в целостта на тръбата и дава подробна информация за разположението и параметрите на обектите. Специално за обучението беше подготвена тръба с диаметър 1400мм, която беше напълнена с вода и бяха поставени на дъното й различни препятствия. Целият екип от обучаващи се премина през теоретично и практическо изучаване на профилирането на тръбопровода, като особено внимание се обърна на разчитането на данните от сонара. Освен със сонар оборудването е снабдено с CCTV камера, която дава информация за надводната част от тръбопровода. След тестване на системата в Технологичния център практическото обучение продължи в реални условия- на открит канал към ПСОВ Овощник.

 

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail