Студенти от УАСГ изучават безизкопни технологии

Бъдещите ВиК инженери се запознаха с безизкопните технологии по време на лятната си практика, като посетиха Центъра за безизкопни технологии в Казанлък

Първи насоки в приложението на екологични технологии за рехабилитация и монтаж на тръбопроводи получиха студентите от трети курс, специалност „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води” към Хидротехническия факултет на университета по строителство, архитектура и геодезия. Обучението на студентите премина в две части-теоретична и практическа. Инж. Ганчо Христов от „Строителна механизация” АД запозна бъдещите професионалисти с новостите в обследването на съществуващите подземни тръбопроводи, демонстрирайки заснемане на точните координати на тръбопроводни системи с жироскопична сонда, сонарно профилиране на тръбопроводи  и CCTV инспекция с робот. Студентите наблюдаваха и как се отстраняват препятствия от вътрешността на тръбопроводи чрез дистанционно управляем робот.  Те се запознаха и с безизкопните технологии за рехабилитация на тръбопроводи: „Облицовка с втвърдяване на място”, „Спирално навита на място тръба” и рехабилитация чрез нанасяне на геополимерно покритие. За обучаващите се беше предимство, че имаха възможност да видят на живо машините и съоръженията за обследване и за рехабилитация на тръбопроводи. Студентите се запознаха още и с безизкопните технологии за изграждане на нови тръбопроводи: „Управляемо хоризонтално сондиране”, „Набиване на тръби с пневматичен чук” и „Микротунелиране”.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail