DSC_7398„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” е партньор на общините по всякакви въпроси, свързани с приложението на съвременни, екологични технологии за устойчивото управление на подземната тръбопроводна мрежа.  Консултациите относно технологиите се извършват от специалистите на центъра и могат да включват:

– Оценка на състоянието на тръбопроводната мрежа

– Консултация при избора на най-подходящи технологии за рехабилитация, изграждане или подмяна на различните части от мрежите в зависимост от спецификата им и при определяне на заданието за проектиране.

– Консултации, обучение и помощ от световно признати експерти в процеса на идейно и работно проектиране

– Експериментално потвърждение на правилността на избор на технология на опитния полигон и лабораторията на центъра

– Контрол на качеството на вложените материали и на извършените рехабилитационни работи

 

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail