„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя информация и предлага консултации на отговорни служители при изготвяне на задания за проекти за изграждане и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии, а също така извършва демонстрации на безизкопни технологии за онагледяване на технологичните процеси, работната площадка, разполагане на машините и съоръженията и др.

Центърът предлага извършване на оценка на състоянието на съответната инфраструктура, лабораторни изпитвания и оценка на проби от вложени и предвидени за използване материали.

Освен консултации центърът предоставя и следните услуги:

Почистване на канализации с водна струя с ниско налягане (до 150 бара) от наноси и инкрустации. Локални дефекти и несъвършенства (размествания, неравности, корени и др. подобни) се отстраняват чрез фрезоване с робот.

Почистване на водопроводи с водна струя с ниско налягане (до 150 бара) и с водна струя с високо налягане (до 1200 бара).

Оглед и оценка на състоянието на тръбопроводите с ССТV камера. Предоставя се подробен доклад със снимки и видеоматериали, както и препоръки за подходящи технологии за рехабилитация.

Снемане на реалните координати на съществуващи тръбопроводи във формат, подходящ за директно въвеждане  в цифровия GIS кадастър чрез картиращата система ReDuct.

Рехабилитация на напорни тръбопроводи чрез безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място”.

Рехабилитация на безнапорни и

ниско напорни тръбопроводи по безизкопна технология „Спирално навита облицовка”.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail