„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя информация и предлага за проектантите следните услуги:

– Консултация при избора на най-подходящи технологии за рехабилитация, изграждане или подмяна на различните части от мрежите в зависимост от спецификата им и при определяне на заданието за проектиране.

– Консултации, обучение и помощ от световно признати експерти в процеса на идейно и работно проектиране

– Демонстрации на безизкопни технологии за онагледяване на технологичните процеси, работната площадка, разполагане на машините и съоръженията и др.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail