„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” разполага с тестов полигон на открито и на закрито за провеждане на изпитвания на нови машини, инструменти за безизкопните технологии и материали.

Центърът предлага цялостна организирания на представяния и демонстрации на нови продукти, машини и съоръжения пред специалисти от сектора, общините, академичната общност и т. н.  В лабораторията към центъра могат да бъдат тествани нови материали за определяне на свойствата им, за контрол на качеството, за оценка на резултатите от експерименти, като и изготвяне на независими експертизи.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail