„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя информация и предлага консултации на изпълнителите при изграждане и рехабилитация на тръбопроводи по безизкопни технологии, а също така извършва демонстрации на безизкопни технологии за онагледяване на технологичните процеси, работната площадка, разполагане на машините и съоръженията и др.

Центърът предлага обучение за работа с машини, съоръжения и материали, намиращи приложение в безизкопните технологии, лабораторни изпитвания и оценка на проби от вложени и предвидени за използване материали. Възможно е провеждането на консултации и обучения на специалисти от международни експерти по безизкопни технологии в реално време, чрез видео-конферентна връзка в мултимедийната зала на центъра.

Освен консултации центърът предоставя и следните услуги:

Почистване на канализации с водна струя с ниско налягане (до 150 бара) от наноси и инкрустации. Локални дефекти и несъвършенства (размествания, неравности, корени и др. подобни) се отстраняват чрез фрезоване с робот.

Почистване на водопроводи с водна струя с ниско налягане (до 150 бара) и с водна струя с високо налягане (до 1200 бара).

Оглед и оценка на състоянието на тръбопроводите с ССТV камера. Предоставя се подробен доклад със снимки и видеоматериали, както и препоръки за подходящи технологии за рехабилитация.

Снемане на реалните координати на съществуващи тръбопроводи във формат, подходящ за директно въвеждане  в цифровия GIS кадастър чрез картиращата система ReDuct.

Рехабилитация на напорни тръбопроводи чрез безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място”.

Рехабилитация на безнапорни и ниско напорни тръбопроводи по безизкопна технология „Спирално навита облицовка”.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail