„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” предоставя информация и предлага следните услуги:

– Консултация за начина на контрол на изпълнението на различните технологии за рехабилитация, изграждане или подмяна на различните части от мрежите в зависимост от спецификата им и съобразно с проектните задания.

– Консултации, обучение и помощ от световно признати експерти.

– Демонстрации на безизкопни технологии за онагледяване на технологичните процеси, работната площадка, разполагане на машините и съоръженията и др.

Центърът предлага обучение за работа с машини, съоръжения и материали, намиращи приложение в безизкопните технологии, лабораторни изпитвания и оценка на проби от вложени и предвидени за използване материали. Възможно е провеждането на консултации и обучения на специалисти от международни експерти по безизкопни технологии в реално време, чрез видео-конферентна връзка в мултимедийната зала на центъра.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail