Обследване със CCTV камера на канализационна тръба от PVC, Ø 300 мм и Ø 400мм. L 5000м. в Стара Загора, кв. Богомилово, запис и доклад.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail