Обследване със CCTV камера на канализационни тръби от PVC, Ø 315 мм, Ø 400мм., Ø 500мм. и Ø 630мм. L 5 366 м. на обект „ Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” , запис и доклад за състоянието на тръбите.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail