Проучване на състоянието на съществуващи канализации и водопроводи, чрез заснемане със CCTV камера за рехабилитация на повредени участъци в обхвата на проект „Зелени достъпни и активни пешеходни зони” на територията на община Сливен.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail