Тестване на нов продукт – епоксидна смола за CIPP рехабилитация. Теста, проведен по поръчка на фирма Axson Technologies- Франция, производител на смолата цели изпитване на качествата на продукта за сертифициране по стандарти за качество и за пригодност за тръбопроводи за питейни води.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail