Обследване със CCTV камера на канализационни тръби от PVC

Обследване със CCTV камера на канализационни тръби от PVC, Ø 315 мм, Ø 400мм., Ø 500мм. и Ø 630мм. L 5 366 м. на обект „ Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на Черноморец” , запис и доклад за състоянието на тръбите.

Виж галерията

Тестване на нов продукт – епоксидна смола за CIPP рехабилитация

Тестване на нов продукт – епоксидна смола за CIPP рехабилитация. Теста, проведен по поръчка на фирма Axson Technologies- Франция, производител на смолата цели изпитване на качествата на продукта за сертифициране по стандарти за качество и за пригодност за тръбопроводи за питейни води.

Виж галерията

Провеждане на обучение с практическа насоченост

Провеждане на обучение с практическа насоченост за ученици от технически училища  за „Безизкопните технологии” и тяхното приложение в страната. В обучението взеха участие ученици от 9, 10 и 11 клас на ПГ „Иван Хаджиенов” . Те се запознаха с безизкопните технологии „Облицовка с втвърдяване на място” и „Управляемо хоризонтално сондиране” и наблюдаваха на живо работата [ повече ]

Виж галерията

Проучване на състоянието на съществуващи канализации и водопроводи

Проучване на състоянието на съществуващи канализации и водопроводи, чрез заснемане със CCTV камера за рехабилитация на повредени участъци в обхвата на проект „Зелени достъпни и активни пешеходни зони” на територията на община Сливен.

Виж галерията