DSC_0229„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” е създаден през 2012 година, като съвместен проект на фирма Строителна механизация АД, Община Казанлък и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. Реализиран е с финансовата подкрепа на ОП „Конкурентоспособност” и е разположен на територията на Професионална гимназия „Иван Хаджиенев” в град Казанлък.

Целта е обединяване на усилията на бизнеса, науката и практиката  за създаването, развитието и налагането в страната на нови екологични продукти и технологии  за привеждане на подземната тръбопроводна инфраструктура към стандартите, приети в ЕС. Подобни центрове (но с изразена академична, а не практическа насоченост) съществуват само в Arizona State University и Luisiana Tech University в САЩ.

Технологичния център разполага с опитен полигон , където се демонстрират “на живо” обследване, почистване и рехабилитацията на типични водопроводи и канализации, тестват се нови материали, машини и технологии.

В лабораторията към центъра се определят свойствата на използваните материали, за контрол на качеството на извършени извън територията на центъра рехабилитации, и оценка на резултатите от експерименти с нови материали. Центърът организира обучения за студенти и млади професионалисти от водния сектор, строителството, специалисти от общини и водни оператори, фирми-изпълнители, както и провежда специализирани обучения по проектиране на безизкопни рехабилитации по различни технологии.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail