„Технологичен център за нови разработки в безизкопните технологии” подхожда с особено внимание към бъдещите специалисти. Затова и позиционира своята база на територията на професионално техническо училище. Центъра организира семинари и демонстрации на безизкопни технологии. В зависимост от образователната специалност на учениците, студентите, центъра може да предложи индивидуални теми за обучение.

facebooktwittergoogle_plusmailfacebooktwittergoogle_plusmail